Kung Fu All Star OffGamers Black Friday Special Event

Event Period: 20/11 ~ 30/11 2017

Purchase @Cash Malaysia Point at OffGamers and get <Kungfu All-Star> free code now!

Whenever you purchase @Cash Malaysia Point Card RM30, RM50, RM100 at OffGamers, you will get the free code, redeem it in <Kungfu All-Star> to get valuable items!

RM30 free code item – Skill Scroll Lucky Bag x100, Silver x500000
RM50 free code item – Status Soul Lucky Bag x50, Silver x800000, Chinese Banquet x5
RM100 free code item – Universal Soul x10, Silver x1000000, Chinese Banquet x10

Redeem the code in game>setting>info>redeem code


Code Expiry Date: 15 Nov 2018.

 

Purchase @Cash Malaysia now!

100 MY Points
50 MY Points
30 MY Points

 


 

活动时间: 20/11/2017 ~ 30/11/2017

使用OffGamers购买@Cash Malaysia 即送《功夫全明星》免费序号!

凡使用OffGamers购买@Cash Malaysia RM30、RM50、RM100 即可获得免费序号,立马到《功夫全明星》兑换道具奖励!

RM30 序号道具 – 技能卷轴福袋 x100、银币 x500000
RM50 序号道具 – 尊爵武魂福袋 x50、银币 x800000、满汉大餐 x5
RM100 序号道具 – 萬能武魂 x10、银币 x1000000、满汉大餐 x10

兑换可在游戏内>设定>信息>序号兑换


兑换码有效期至2018年11月15日。

 

立马点击购买@Cash Malaysia!

100 MY Points
50 MY Points
30 MY Points

 

For more information, please visit:
Kung Fu All Star Facebook Fanpage.
Kung Fu All Star Official Site.

Related Link(s):
Kung Fu All Star (SEA)

Related posts

Conquer Online (ES) Promotion

Conquer Online (ES) Promotion


Conquer Online (ES) Promotion

Para celebrar el lanzamiento de la versión Guerrero Todopoderoso, abriremos un nuevo servidor Crisatemo en EE. UU. Puedes disfrutar de múltiples beneficios de servidor nuevo en el nuevo servidor, ¡la clase Guerrero puede obtener más privilegios! Si tu nuevo personaje de servidor es...

PUBG phiên bản điện thoại mùa 17 mới cập nhật cùng Royale Pass

PUBG phiên bản điện thoại mùa 17 mới cập nhật cùng Royale Pass


PUBG phiên bản điện thoại mùa 17 mới cập nhật cùng Royale Pass

PUBG phiên bản điện thoại mùa 17 bao gồm Royale Pass đã ra mắt vào hôm 19.01.2021 vừa qua. Điểm nhấn chính của mùa này là Battle Pass mới, được thiết kế để phù hợp với sự kiện Runic Power vừa trình làng gần đây. Các phần thưởng và giao diện trong chủ đề RUNIC POWER: quay Vòng quay số phận...

Conquer Online (EN): Almighty Warrior

Conquer Online (EN): Almighty Warrior


Conquer Online (EN): Almighty Warrior

The Warrior is back from the ashes, invincible and infinite! On January 19th, CO grandly launched the "Almighty Warrior" version! Everyone can become the true god of war and conquer everything!   What are you waiting for? Join Conquer Online now !!!   For more...

Leave a comment