New Payment Options From Vietnam

We are proud to inform that OffGamers is now accepting Vietnamese currency upon checkout and you can make payments easily when you shop with us. Listed below are the current payment processors from Vietnam that we’re working with at the moment.

vietnam payment options

For a detailed list of available payment options, you may find it here.

Related posts

Scam Alert – The Blacklist

Scam Alert - The Blacklist


Scam Alert - The Blacklist

*Updated - February 03, 2021 We've received complaints from our customers about getting scammed when engaging with this website. Please do some research before purchasing items online. Buy from authorized or well-known e-commerce sites. If you notice a site using a famous brand logo but the...

GENSHIN IMPACT: HÉ LỘ CỐT TRUYỆN MỚI – YAKSHAS: NGƯỜI BẢO VỆ ADEPTI

GENSHIN IMPACT: HÉ LỘ CỐT TRUYỆN MỚI - YAKSHAS: NGƯỜI BẢO VỆ ADEPTI


GENSHIN IMPACT: HÉ LỘ CỐT TRUYỆN MỚI - YAKSHAS: NGƯỜI BẢO VỆ ADEPTI

Alatus, vị Vua Cánh Vàng, cũng chính là Kẻ chinh phạt quỷ dữ. Không ai biết ông ta đến từ đâu và đi về đâu. Chỉ khi mùa xuân đến, khi thả đèn trong đêm, hoạ chăng người ta sẽ thấy quầng sáng tại Guyun và bảo: ""Rồi đây ngày Yaksha sẽ chấm dứt sự thống trị của quỷ dữ!"" Hoặc người ta sẽ...

GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ  – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI

GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI


GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI

Alatus เป็นราชาปีกทองผู้พิชิตเหล่าอสูร ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากที่ไหนหรืออยู่ที่ไหน เพียงฤดูใบไม้ผลิในช่วงเวลาแห่งการปล่อยโคมไฟนมัสการ ในเวลากลางคืนผู้คนอาจเห็นแสงที่กายยุนและประกาศว่า “ดูเถิด!...

Leave a comment