Ragnarok Online MY/SG 50% bonus EXP Event

Heroes of Midgard,

To celebrate the new year, Ragnarok Online MY/SG is delighted to bring you another round of bonus EXP event!

With War of Emperium arriving in January 2018, it is a good time to recruit new members and help them level up!

What: 50% bonus experience points (EXP)

Start: 29 December 2017, Friday, 6:00PM

End: 3 January 2018, Wednesday, 12:00PM

Top up Ragnarok Online MY/SG with Cherry Credits now!

Ragnarok Online
(MY/SG)

We wish everyone an awesome 2018!

 

For more information, please visit:
Ragnarok Online MY/SG 50% bonus EXP Event.

Related Link(s):
Ragnarok Online (MY/SG)

Related posts

Scam Alert – The Blacklist

Scam Alert - The Blacklist


Scam Alert - The Blacklist

*Updated - February 03, 2021 We've received complaints from our customers about getting scammed when engaging with this website. Please do some research before purchasing items online. Buy from authorized or well-known e-commerce sites. If you notice a site using a famous brand logo but the...

GENSHIN IMPACT: HÉ LỘ CỐT TRUYỆN MỚI – YAKSHAS: NGƯỜI BẢO VỆ ADEPTI

GENSHIN IMPACT: HÉ LỘ CỐT TRUYỆN MỚI - YAKSHAS: NGƯỜI BẢO VỆ ADEPTI


GENSHIN IMPACT: HÉ LỘ CỐT TRUYỆN MỚI - YAKSHAS: NGƯỜI BẢO VỆ ADEPTI

Alatus, vị Vua Cánh Vàng, cũng chính là Kẻ chinh phạt quỷ dữ. Không ai biết ông ta đến từ đâu và đi về đâu. Chỉ khi mùa xuân đến, khi thả đèn trong đêm, hoạ chăng người ta sẽ thấy quầng sáng tại Guyun và bảo: ""Rồi đây ngày Yaksha sẽ chấm dứt sự thống trị của quỷ dữ!"" Hoặc người ta sẽ...

GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ  – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI

GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI


GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI

Alatus เป็นราชาปีกทองผู้พิชิตเหล่าอสูร ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากที่ไหนหรืออยู่ที่ไหน เพียงฤดูใบไม้ผลิในช่วงเวลาแห่งการปล่อยโคมไฟนมัสการ ในเวลากลางคืนผู้คนอาจเห็นแสงที่กายยุนและประกาศว่า “ดูเถิด!...

Leave a comment