×
Cookies

OffGamers uses cookies to optimize your online experience on our website. By continuing to use our website for your gaming needs,
you are consenting to use such cookies.

Overview

  • Title: Garena Shells
  • Publisher: Garena
  • Developer: Garena
  • Release Date: -
  • Language: English
  • Platform: PC
  • Genre: Others
  • Region: Vietnam (VN)

About Garena Shells (VN)


VỀ TIỀN ẢO GARENA (VIỆT NAM)


Garena is a digital entertainment platform for E-Sports, connecting world gamers by publishing Garena Games, providing support and maintenance for the Garena Games and promoting Garena Shells (VN). One of many services include a social platform for people to meet, chat and play games with each other. Garena has seen unprecedented growth, quickly becoming the leading platform provider for digital entertainment and communication tools across Southeast Asia, Taiwan and Hong Kong.

Garena là nền tăng giải trí trực tuyến trong lĩnh vực thể thao điện tử, nơi kết nối những người chơi trên thế giới thông qua các trò chơi được phát hành bởi chính Garena, các dịch vụ hỗ trợ và bảo trị hệ thống trò chơi và tiền ảo Garena (Việt Nam). Một trong các dịch vụ của hãng bao gồm một nền tảng mạng xã hội dành cho người chơi gặp gỡ, giao lưu và cùng tham gia các trò chơi với nhau. Garenađã và đang phát triển vượt bậc, nhanh chóng trở thành một trong những nhà cung cấp nền tảng giải trí trực tuyến và công cụ giao tiếp trực tuyến hành đầu Đông Nam Á, Đài Loan và Hồng Kông.


Where to Use Garena Shells (VN)?

SỬ DỤNG TIỀN ẢO GARENA (VIỆT NAM) Ở ĐÂU?

Garena publishes League of Legends, Heroes of Newerth, FIFA Online 3, Path of Exile, and A.V.A which allows Southeast Asia players to enjoy such games. Use Garena Shells (VN) to recharge your Riot Points through OffGamers now!

Garena phát hành các trò chơi League of Legends, Heroes of Newerth, FIFA Online 3, Path of Exile, và A.V.A và cho phép người chơi ở Đông Nam Á tận hưởng các trò chơi này. Hãy dùng tiền ảo Garena (Việt Nam) để nạp thêm điển Riot thông qua cửa hàng OffGamers ngay nhé!


How to top up Garena Shells (VN)?

1. Visit Garena VN Official Site and login to your Garena account.
2. Enter your transCard number and password.

Garena Shells (VN)

Beware of phishing sites! We're not associated with any sites that offers exchanges for physical items, digital goods or virtual currency. More info.