Experience OffGamers New Theme

Zing Code

4.6 /5
Beware of phishing sites! We're not associated with any sites that offers exchanges for physical items, digital goods or virtual currency. More info.
Brand
Zing Code
Product
Select Option
Value
Select Option
Quantity
Subtotal
US $ 0 OffGamers Point 0 points

Description

Info

Review

51

About Zing Code (Global)


VỀ MÃ ZING (TOÀN CẦU)


Zing Pay, a popular digital entertainment platform established in Vietnam. Zing Code (Global) is the platform currency, allowing users to purchase in-game item for any Vietnamese mobile game. Zing Code (Global) also supports Vietnamese Anime MMO Mobile games.

Buy Zing Code (Global), enjoy the fun of the Internet.

Zing Pay là một nền tảng giải trí trực tuyến thịnh hành được thành lập tại Việt Nam. Mã Zing (Toàn cầu) là tiền tệ của nền tảng này, cho phép người chơi mua các vật phẩm trong bất kì trò chơi trên điện thoại nào của Zing. Mã Zing (Toàn cầu) cũng được sử dụng cho các trò chơi Anime MMO trên điện thoại.